کارت یارانه نان در تمام شهرهای ایران قابل استفاده استایسنا/ خراسان رجوی نماینده مردم نشابور در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یارانه نان به همه تعلق می گیرد و استفاده از کارت یارانه نان در تمام شهرهای ایران قابل استفاده است. همچنین میزان مصرف سرانه تعیین شده در الگوی مصرف در این کارت کمک هزینه معادل 0.7 سنگک روتی در روز یعنی 21 سنگک روتی برای هر نفر در ماه است.

احسان ارکانی در گفت وگو با ایسنا، درباره طرح هوشمندسازی یارانه نان اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی به تازگی دو وزیر دارایی و جهاد کشاورزی را برای شنیدن جزییات طرح دولت برای پرداخت یارانه نان تشکیل جلسه داده بود. اما توضیحات دو وزیر اطلاعات جدیدی اضافه نکرد و کلیات مشابهی را در مورد جنگ اوکراین و کمبود مواد غذایی در سراسر جهان مطرح کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برنامه های دولت برای بخش نان افزود: قیمت ها، اعداد تایید شده برای تولید نان «دولت تاریخ شروع پروژه را تعیین نکرده است.

در برنامه مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون بودجه درباره ورود زائران به مشهد مقدس و مصرف نان در این استان گفت: یارانه نان به همه تعلق می گیرد و کارت یارانه نان برای همه قابل استفاده است. شهرهای ایران همچنین میزان مصرف سرانه تعیین شده در الگوی مصرف در این کارت کمک هزینه معادل 0.7 سنگک روتی در روز یعنی 21 سنگک روتی برای هر نفر در ماه است.

ارکانی تاکید کرد: در صورت تامین سهمیه اختصاص داده شده در کارت کمک هزینه، نان به صورت رایگان فروخته می شود و در ابتدای ماه جدید کارت شارژ می شود.

وی گفت: دولت در تلاش است تا با یارانه نان جلوی گرانی را بگیرد زیرا در صورت حذف ارز سود گندم، قیمت آرد و نان افزایش می یابد.

نماینده مردم نشابور در مجلس شورای اسلامی ضمن پیشنهاد تخصیص یارانه نان به اقشار کم درآمد جامعه گفت: یارانه نان به اقشار کم درآمد جامعه پیشنهاد می شود. همچنین مصرف نان در اقشار مختلف جامعه متفاوت است و بیشتر مصرف این محصول متعلق به طبقه پایین جامعه است. بنابراین محاسبه مستقل مازاد مصرف نان برای اقشار کم درآمد جامعه مشکل ساز خواهد بود.

ارکانی افزود: بهتر است دولت الگوی مصرف خود را بر اساس سطح درآمد خانوار ارائه کند و نان ارزان تری را برای اقشار پایین جامعه در نظر بگیرد.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.