ویدئو / خدمت مقدس یا دو سال غیبت؟


ویدئو / خدمت مقدس یا دو سال غیبت؟

از کسانی که معتقدند خدمت سربازی یک خدمت مقدس است تا کسانی که معتقدند خدمت سربازی فایده ای ندارد، دو جنبه مثبت و منفی در جذب نیرو وجود دارد. البته نظامیان این جمله قهری را زیاد دوست ندارند. در وسط این طیف کسانی هستند که می گویند نحوه پوشیدن و اجرای این دوره باید تغییر کند. به عنوان مثال مدت زمان آن را کاهش دهید و از سربازان وظیفه نه تنها به عنوان یک نیروی ارزان قیمت بلکه به صورت تجاری استفاده کنید. در این ویدئو سعی داریم با گفتگو با برخی فعالان و تعدادی از سربازان پادگان “01” ارتش در دوره آموزشی نظامی شرکت کنیم.

عکاس: اسماعیل گلرخ، امید ابراهیمی / خبرنگار: محمدرضا نورمحمدیان / تدوین: امید ابراهیمیSource link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.