نتایج آزمون استخدامی کارکنان اداری قضائیه اعلام شدمعاون مدیرکل منابع انسانی قوه قضائیه نتایج آزمون استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه را به اطلاع عموم رساند.

به گزارش ایسنا، متن بیانیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

نتایج آزمون استخدامی کتبی کارکنان اداری قوه قضاییه از طریق پروفایل کاربری داوطلبان در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی https://hrtc.ir اعلام شد.

داوطلبان در صورت کسب حد نصاب قبولی در این آزمون به مرحله بعد می روند که در آنجا مدارک بررسی و تایید می شود.

زمان و مکان مصاحبه پذیرفته شدگان تایید صلاحیت شده با تعیین وقت دادگستری محل خدمت منتخب متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

انتخاب افراد دارای توانایی مضاعف در هر موقعیت شغلی (در صورت وجود داوطلب واجد شرایط) برای مصاحبه شغلی، تنها از بین افراد حد نصاب آزمون کتبی که مدارک آنها بررسی و تایید شده است، بر اساس نمره کل آنها. چهل درصد (40 درصد) برای دروس عمومی و 60 درصد (60 درصد) برای دروس اختصاصی و با در نظر گرفتن تسهیلات قانونی و سهمیه در هر شغل.

کسب حد نصاب در آزمون کتبی هیچگونه حق استخدامی برای داوطلبان ایجاد نمی کند و دعوت از افرادی که مدارک آنها برای مصاحبه اختصاصی پذیرفته شده است، نمرات کسب شده و ظرفیت پذیرش را دو برابر می کند.

پس از انجام مصاحبه اختصاصی، افراد بر اساس مجموع نمره نهایی با وزن 70 درصد (70 درصد) برای آزمون کتبی (عمومی و ویژه) و 30 درصد (30 درصد) برای مصاحبه اختصاصی انتخاب و برای گزینش لحاظ می‌شوند. امتیاز و «سهمیه قانونی (نفر اصلی) برابر ظرفیت ورودی خواهد بود».

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.