معاینه بدنی زنان سرپرست خانوار/ پرداخت کمک هزینه پزشکی به این زنانرئیس دفتر توانمندسازی خانواده و بانوان سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ۲۴۷ هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش قرار گرفتند، گفت: می خواهیم با استفاده از ظرفیت مشارکت های مردمی و گروه های جهادی، معاینه فیزیکی زنان سرپرست خانوار را در سال جاری انجام دهیم.

نرگس اسدی در گفت وگو با ایسنا گفت وی در خصوص برنامه سلامت جسمانی زنان سرپرست خانوار که توسط سازمان بهزیستی اجرا می شود، گفت: در حال حاضر سازمان بهزیستی 247 هزار زن سرپرست خانوار شامل حدود 600 هزار نفر با احتساب ابعاد خانواده را تحت پوشش قرار داده است. زنان سرپرست خانوار مسئولیت ها و نقش های والدینی را در کنار هم انجام می دهند و فشار بیشتری را بر جسم و روان آن ها وارد می کنند تا زنان دیگر و البته نیاز به کمک هزینه پزشکی بیشتری دارند. سلامت جسمانی یکی از اصلی ترین فعالیت های زنان سرپرست خانوار است. دفتری که هر سال اعتبارات خوبی برای آن در نظر گرفته می شود.

وی گفت: در این برنامه زنان سرپرست خانوار از کمک های درمانی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه مبلغ وام طرح سلامت جسمانی بانوان در سال 1400 نسبت به سال گذشته پنج برابر شده است، گفت: وام 1400 این طرح از 3 میلیارد تومان به 16 میلیارد تومان افزایش یافته است.

رئیس دفتر توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی درباره میزان وام طرح سلامت جسمانی بانوان نیز بیان کرد: پیشنهاد شد وام این طرح برای سال 1401 افزایش یابد. همچنین برنامه ای برای معاینه فیزیکی زنان سرپرست خانوار در سال جاری با استفاده از مشارکت مردمی و توان گروه های جهادی در نظر گرفته شده است.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.