مدیران برای جذب اعتبارات استانی تلاش کنندایسنا/ کردستان رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان گفت: یکی از معیارهای ارزیابی مدیران اجرایی میزان اعتبارات کافی از محل منابع ملی است، بنابراین مدیران اجرایی باید تلاش کنند از محل اعتباراتی که به صورت متمرکز در نظر گرفته شده، سهمی برای استان به دست آورند. .

ازلان ازهاری روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان گفت: سال گذشته یک هزار و 900 میلیارد تومان وام عمرانی برای کردستان در نظر گرفته شد که حدود 177 میلیارد تومان آن تخصیص یافت.

ارسلان ازهاری گفت: «در بودجه سال 1601، حدود 2200 کرور برای توسعه همه جانبه دولت تخصیص داده شده است.

وی ادامه داد: یکی از معیارهای ارزیابی مدیران اجرایی، استقراض کافی از منابع ملی است، بنابراین مدیران اجرایی باید تلاش کنند تا از اعتباراتی که به عنوان ردیف در بودجه در اختیار مرکز قرار می گیرد، سهمی برای استان داشته باشند.

ازهاری با اشاره به اینکه کردستان از نظر معادن بسیار غنی است، گفت: متاسفانه کردستان سهم کمی از درآمد معادن دارد و باید تلاش کنیم تا مالیات از معادن به استان برگردد.Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.