مدخل «محرکان پیشرفت ایران» در حوزه صنایع دانش بنیان و مولدگروه پیشرانان پیشرفت ایران به رهبری دولت و با مشارکت شرکت های فعال در صنایع با نرخ اشتغال بالا پروژه های جدیدی را در دو حوزه صنایع دانش بنیان و مولد راه اندازی می کند.

به گزارش ایسنا، مهدی سدیدی، دبیر و عضو گروه ترقی خواه ایران اعلام کرد: این گروه به دستور معاون اول رئیس جمهور و طرح معاونت اقتصادی ویژه رئیس جمهور وارد این دو حوزه کلیدی می شود.

وی افزود: این تصمیم پس از ارائه پیشنهاد در آخرین جلسه هیات مدیره اتخاذ شده است و این گروه با رهبری دولت و مشارکت شرکت های فعال در صنایع عالی، پروژه های جدیدی را از شعبه جدید خود آغاز خواهد کرد. نرخ های اشتغال مانند تبدیل نساجی و مواد غذایی.

دبیر و اعضای گروه ایران مترقی همچنین خاطرنشان کردند: در چارچوب محور دانش بنیان، نشست مشترک این گروه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار و برای ایجاد انتقال راهبردی فناوری آماده می شود. موسسه توسعه

گروه رانندگان پیشرفت ایران در بهمن ماه سال گذشته اجرای 48 پروژه را با سرمایه گذاری 17 میلیارد ریال در تولید داخلی آغاز کرد.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.