خدمات بانکی به کسانی که واکسینه نشده اند ارائه نمی شودایسنا/ اصفهان دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان گفت: به بانک های استان رسما توصیه کرده ایم که از ارائه خدمات بانکی به افرادی که کارت واکسن کرونا ندارند یا واکسینه شده اند، خودداری کنند.

محمد نورآزادی در گفت وگو با ایسنا، در تشریح شیوع کرونا در اصفهان و درگیر شدن کارمندان بانک ها گفت: متاسفانه در برخی بانک ها همه کارکنان آن به طور کامل به کرونا مبتلا هستند و از سوی دیگر با تعطیلی پرسنل محدود مواجه هستیم. “

وی گفت: اگر در ابتدا بتوان نیروی انسانی بانک را از جای دیگری تامین کرد، شعبه تعطیل نمی شود. این. “

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان افزود: البته تصمیم داریم این گونه شعب را تعطیل کنیم تا مردم بدون مشکل از نزدیک ترین بانک خود خدمات دریافت کنند.

وی با بیان اینکه میزان رعایت پروتکل در بانک نسبت به گذشته در بین کارکنان و مشتریان کاهش یافته است، از بانک ها خواست تا پروتکل را رعایت کنند و متخلفین از بانک های دولتی بازرسی و با متخلفان برخورد شود. از سال آینده با

نورآزادی همچنین درباره ممنوعیت کارت واکسن الکترونیکی و ارائه خدمات بانکی به مشتریان واکسینه شده گفت: قرار است این موضوع در بانک ها اجرایی شود و برخی بانک ها این کار را انجام داده اند.

وی افزود: به بانک های استان اصفهان رسما اعلام کرده ایم که از ارائه خدمات بانکی به افرادی که فاقد کارت واکسن کرونا هستند یا واکسینه شده اند، خودداری کنند.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.