تولید 2500 هزار تایر خودرو در سال 1400ارقام ارائه شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر نشان می دهد که 288000 تن لاستیک معادل بیش از 47 میلیون حلقه لاستیک تولید شده که کاهش وزنی چهار درصدی و افزایش یک درصدی تعداد این محصولات در مجموع 1400 حلقه را نشان می دهد. سال 1399 است. سال گذشته تولید انواع لاستیک خودرو در کشور به ۲۵۹ هزار و ۹۶ تن رسیده بود.

بر اساس گزارش عملکرد شرکت های بزرگ تایرسازی کشور در سال 1400، مجموعا 288149 تن لاستیک (کل تایرهای تولیدی کشور) معادل 476224426 حلقه لاستیک است. تعداد لاستیک با وجود کاهش 4 درصدی از نظر وزنی نسبت به تولید سال قبل (1399) 384 تن (معادل 472234931 حلقه) افزایش داشته است. یک درصد بود.

از این میزان تولید 259.96 میلیون تن لاستیک خودرو در سال 1400 تولید شد که در سال 2072 در مجموع 273386 تن (259273407 حلقه) بود که در سال 1399 کاهش یافته بود. پنج درصد و چهار درصد به ترتیب وزنی در تولید.

طبق آمار سال گذشته. بیشترین افزایش تولید لاستیک دوچرخه و موتورسیکلت است که نسبت به تولید سال 1399 از نظر وزنی 13 درصد و از نظر تعداد 15 درصد افزایش داشته است. در سال 1399 در مجموع 16538 تن لاستیک دوچرخه و موتورسیکلت معادل 7787978 حلقه تولید شد که 18746 تن معادل 8921546 حلقه در سال 1400 افزایش داشت.

اما طبیعتا تایرهای سواری بیشترین سهم را از کل تولید تایر در سال گذشته به خود اختصاص دادند. تعداد کل لاستیک های سواری (بایاس و رادیال) معادل 2184201 حلقه تولید شده در تولید لاستیک سواری در سال گذشته (بایاس و رادیال) که هم وزن و هم از نظر تعداد پنج درصد کاهش داشته است. درصد نسبت به سال 1399 نشان می دهد. در سال 1399 در مجموع 160091 تن معادل 2277935 حلقه لاستیک تولید شد.

از ابتدا تا پایان سال 1400، 17711012 حلقه لاستیک 17360 تنی وانت تولید شده که نسبت به 1670765 حلقه معادل 25926 تن در سال 72 به ترتیب شش درصد و دو درصد افزایش داشته است.

این کشور در مدت مشابه سال 1400، 54928 تن معادل 836574 حلقه لاستیک باری و اتوبوسی تولید کرد که وزن و تعداد آن با کاهش 8 درصدی به 6 درصد از کل تولید سال 1399 رسید. در سال 1399 در مجموع 912250 حلقه لاستیک معادل 58.40 میلیون تن در کشور تولید شد.

بیشترین کاهش در لاستیک های کشاورزی و راه سازی است

تولید لاستیک های جاده ای و صنعتی 28 درصد، لاستیک های سبک کشاورزی 24 درصد و لاستیک های سنگین 8 درصد کاهش یافته است. تولیدکنندگان بومی تایر در سال گذشته به ترتیب 4681 تن لاستیک راهسازی و صنعتی، 3256 تن لاستیک سبک کشاورزی و 16620 تن لاستیک سنگین کشاورزی تولید کردند. همچنین تولید آنها در مدت مشابه سال 1399 به ترتیب 70 هزار و 862 حلقه لاستیک راهسازی و صنعتی، 256 هزار و 283 حلقه سبک کشاورزی و 220 هزار و 776 حلقه لاستیک سنگین کشاورزی است.

از نظر لاستیک های راهسازی و صنعتی تولید 9 درصد نسبت به سال 2072 افزایش داشته است، اما تولید لاستیک های سبک کشاورزی 18 درصد و تولید لاستیک های سنگین کشاورزی 7 درصد کاهش داشته است. .

بر اساس آخرین آمار در سال گذشته 1.10 هزار و 307 تن لوله تولید شد که با افزایش دو درصدی معادل 14.53 میلیون و 154 حلقه است. در مجموع در سال 1399 تقریباً 10160 تن لوله معادل 14173546 لوله تولید شد.

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.