توسعه فناوری نوین و اکوسیستم نوآورانه / ایران یکی از 8 کشور تولید کننده CO2 استرئیس کارگروه یکپارچه با اشاره به بررسی نهایی سند سیاست کلی انرژی کشور و تدوین سیاست کلی انرژی کشور گفت: و سیاست های کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در حال حاضر برای تصویب در دستور کار هیئت اعزامی قرار دارد و در نهایت به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود.

به گزارش ایسنا، عضو گروه سیاستگذاری و نوآوری فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی و رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاستهای کلی انرژی. ناصر باقری مقدم در وبینار بررسی تدوین سیاست های کلی انرژی با رویکرد علمی و فناوری گفت: در مرکز تحقیقات سیاست علمی، سیاست های کلی انرژی را با همکاری سایر محققان بررسی کرده ایم.

وی در خصوص سیاست های کلی انرژی کشور گفت: طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از وظایف و حقوق رهبری تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی با مشورت است. کل سیستم نظارت و نظارت بر اجرای صحیح سیاست است. به عنوان مشاور اجرای بازنگری در این سیاست ها و در نهایت سیاست های تعیین شده به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود و ایشان سیاست ها را در ارکان نظام، در حوزه های مورد نظر خود در رایزنی و ابلاغ می کنند. دیدگاه های استراتژیک و ژئوپلیتیکی که او از شورای تجربه دریافت می کند.

باقری مقدم خاطرنشان کرد: بر این اساس نتایج این بررسی ها در کمیسیون زیربنایی و کارگروه ویژه مجلس به ویژه کمیسیون زیربنایی و کارگروه مجلس مورد توجه قرار می گیرد و در نهایت این سیاست ها به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود.

رئیس کارگروه تشکیل و تدوین و یکسان سازی سیاست کلی انرژی کشور مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این سیاست ها را بر عهده مقام معظم رهبری دانست. که وظیفه اصلی آن نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام است.

سیاست های کلی انرژی باید بازنگری شود

عضو هیئت سیاست گذاری فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: نیاز به بازنگری در سیاست های کلی در حوزه انرژی وجود دارد. بنابراین یکی از دلایل این بررسی گذر زمان است. اولویت ها و مسائل ما در بخش انرژی در طول زمان تغییر کرده است.

وی کمبود گاز را معضل انرژی کشور دانست، هرچند ذخایر گاز زیرزمینی کشور مهم است و افزود: توانایی استخراج این ذخایر یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم.

باقری مقدم با بیان اینکه در 20 سال گذشته 12 مقاله منتشر شده است که 8 مقاله مربوط به سیاست کلی نفت و گاز و 4 مقاله مربوط به سایر منابع انرژی بوده است، گفت: در حوزه نفت و گاز اقدامات مناسبی در حال انجام است. بر گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور تاکید شده است.

رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست های کلی انرژی کشور با اشاره به سیاست های کلی در حوزه انرژی گفت: با سه نوع سیاست مواجه بوده ایم که برخی از آنها اجرا شده و طبیعتاً این اتفاق افتاده است. لزوماً تدوین نشده، وارد شده و از سوی دیگر برخی سیاست ها تعلیق شده است که به دلیل تأخیر بررسی شده است. علاوه بر این، مجموعه سیاست های بعدی دریافت شده است و زمان گذشته است و نیازی به ادامه آنها نیست.

بوگری مقدم خاطرنشان کرد: به جز آنها در 20 سال گذشته کشور مطرح نشده است و این موارد به بررسی این سیاست ها اضافه شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشی سیاست‌گذاری علمی کشور با بیان اینکه بهینه‌سازی مصرف انرژی یکی از معضلات کنونی حوزه انرژی است، یادآور شد: یکی از پرسش‌های اساسی این است که چرا به سمت بهینه‌سازی مصرف انرژی حرکت نمی‌کنیم؟ این منطقه و یکی از دلایل آن هزینه قیمت گذاری است. لذا در سیاست‌های پیشنهادی اعلام می‌کنیم که باید از مکانیسم‌ها و سیاست‌های قیمت‌گذاری برای بهینه‌سازی مصرف و بهره‌وری انرژی استفاده شود.

وی افزود: دستور کار برای تنوع بخشیدن به انرژی از جمله مسائل زیست محیطی در سایر حوزه های منابع وجود دارد، اما این اولویت برای نیروگاه های آبی است و به نظر می رسد اولویت ما در انرژی های تجدیدپذیر هم خورشیدی و هم بادی باشد. از نظر ظرفیت «بر اساس انرژی هسته ای است البته باید در هر زمینه ای با توجه به امکانات موجود در کشور توسعه یابد.

باقری مقدم به تلاش برای دستیابی به دانش هسته ای در این سیاست ها اشاره کرد و گفت: با توجه به فناوری های نوین موجود در نیروگاه های هسته ای و سانتریفیوژها که نیروگاه های کوچک هستند و هم اکنون روند جهانی به این سمت و از بسیاری از کشورها در حال حرکت است، چین. و فرانسه به فن آوری هسته ای دست یافت ما پیشنهاد کرده ایم با معرفی فناوری جدید به سمت فناوری جدید در جهان حرکت کنیم.

عضو هیئت مدیره گروه سیاستگذاری فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: در سال 1984 اصول کلی بند 44 بر اساس سیاست ها در این منطقه توزیع شد. در سال 85 سیاست های کلی بند 44 و در سال 87 برنامه پنجم توسعه سیاست های کلی و در سال 89 سیاست های کلی را داشتیم. اصلاح ساختار مصرف، و در سال 1992، بندهای 13، 14. و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پانزدهم و هجدهم به حوزه انرژی اختصاص داشت.

وی افزود: سیاست های انرژی نیز در برنامه های چهارم، پنجم و ششم و برنامه هفتم در نظر گرفته شده است و در مجموع 34 بند سیاستی کلی برای حوزه انرژی داریم. این کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد.

بوگری مقدم با اشاره به بیشترین تعداد بند سیاستی مربوط به بخش بالادستی نفت و گاز خاطرنشان کرد: 12 بند در بخش پالایش، 10 بند در پتروشیمی، 8 بند در بخش نیروگاه و منابع، 6 بند. چهار بخش در مورد انرژی های تجدیدپذیر در زمینه کاهش غلظت انرژی وجود دارد.

وی افزود: بر این اساس از این سیاست ها دو نتیجه می توان گرفت که یکی موارد موجود در سیاست کلی برابری و یک یا چند بند در سیاست در مورد موضوعی که باید این بندهای الحاقی باشد. نتیجه دوم موضوعات و مفاهیمی است که در سیاست ها به آن توجه نشده است.

وی گفت: مسائل مربوط به حکمرانی خوب انرژی، ارتباط متقابل زیرساخت های انرژی، وزارت نیرو، فناوری جدید، مقررات، منابع انسانی و سیاست های زیست محیطی مورد رسیدگی قرار نگرفت.

اقدامات انجام شده برای بازنگری سیاست ها

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه روند بازنگری در سیاست کلی انرژی سه سال است ادامه دارد، گفت: تدوین سامانه و تشکیل کارگروه، تدوین رویکرد کلی انرژی و ارتباطات، ساختار حکمرانی بهینه، یکپارچگی و ادغام. در بسته‌بندی نهایی، تدوین و تصویب، اجتماعی‌سازی و قانونی‌سازی خط‌مشی اقداماتی انجام شده است.

وی افزود: در حال حاضر بازنگری در سیاست های کلی انرژی انجام شده و تصویب در دستور کار شورا برای تصویب است و هم کمیسیون زیربنایی و هم کمیسیون دیوانی شورای تجربه برخی موارد را بررسی و اصلاح می کنند و نظرات اعضا اضافه می شود. به سیاست های مجلس

به گفته وی، پس از تصویب مجمع، بررسی این سیاست ها به دفتر مقام معظم رهبری ارسال می شود و آن سیاست ها به تشخیص خودشان به اطلاع عموم می رسد.

وضعیت فعلی انرژی کشور

باقری مقدم درباره مصرف انرژی در کشور گفت: بیش از 70 درصد سبد برق کشور به گاز نیاز دارد و راندمان نیروگاه های کشور نشان می دهد که میانگین راندمان پنج سال اخیر از 37.4 درصد به 38 درصد رسیده است. ” در سال 1998 56 درصد رشد داشت، اما از نظر شدت انرژی در جهان هشتم و از نظر مصرف نهایی انرژی دهم هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در سمت تولید است، گفت: در مجموع سهم انرژی های تجدیدپذیر در کشور 859 مگاوات است که هنوز به هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور نرسیده است.

یکی از اعضای هیئت مدیره گروه سیاست گذاری و نوآوری فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: ما با سه چالش بزرگ در حوزه انرژی در کشور مواجه هستیم. البته این میزان کاهش در حال حاضر موضوع جدی نیست اما در سال های آینده به یک موضوع جدی تبدیل خواهد شد.

باقری مقدم عدم تعادل برق و توسعه نیروگاه ها و عدم سرمایه گذاری در نیروگاه ها و افزایش غیرمتعارف مصرف انرژی را از دیگر چالش های حوزه انرژی کشور برشمرد.

وی افزود: اگر برای این وضعیت اقدامی نشود با توجه به کاهش تولید گاز تا سال 1415 شاهد چالش های دیگری خواهیم بود.

رئیس کارگروه تدوین و تلفیق سیاست کلی انرژی کشور گفت: ایران جزو 10 کشور برتر دنیا در تولید دی اکسید کربن است. اما در این شاخص ایران در رتبه هشتم جهان قرار دارد.

سیاست های پیشنهادی انرژی

رئیس کارگروه تدوین و تثبیت سیاست کلی انرژی کشور به سیاست های پیشنهادی برای بازنگری در سیاست های کلی انرژی اشاره کرد و گفت: سیاست پیشنهادی ما در این بازنگری ایجاد ساختار متمرکز در کشور است. وزارت نیرو.

وی سایر سیاست های پیشنهادی این سند را به شرح زیر اعلام کرد:

برداشت ایمن از اراضی غیر متعارف با تاکید بر بهره برداری حداکثری از مزارع مشترک و جمع آوری و حداکثر استفاده از گاز مشعل، اولویت دادن به توسعه تلفیقی، اولویت توسعه تلفیقی، با اکتشاف کامل منابع در مناطق مرزی با اکتشاف کامل منابع.

توسعه اکوسیستم نوآوری انرژی و رشد صادرات محصولات خدمات مبتنی بر دانش،

بهبود شاخص های زیست محیطی در بخش انرژی با کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی و گازهای گلخانه ای.

انتهای پیام پمSource link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.