بندرعباس پتانسیل شهر خلاق غذا دارد/ تولید محتوا در مسابقات فرهنگی برنده شد


ایسنا/ هرمزگان یک کارشناس فرهنگی گفت: بندرعباس پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر خلاق غذایی را دارد و جاذبه آن برای تنوع غذایی هنر و صنعت نیست.

رضا دبیری نژاد در نشستی با موضوع «میانفرهنگ گرایی و هویت باندرعباس» از سریال به مناسبت چهارصدمین سالگرد بُندر عباس، افزود: بندرعباس همواره نگاه فرهنگی داشته است. فرهنگ حوزه های هویت فرهنگی یعنی میتاب، هرمز، بندرلنگه و… امروزه در حوزه هرمزگان نگاه فرهنگی قومیتی ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه هرمزگان نگاه فرهنگی به همسایگان خود از جمله سیرجان و بوشهر دارد، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، تبادلات، ارتباطات و تعاملات توسعه یافته و رهایی از آنها کار آسانی نیست. وضعیت کار و مالی یا ازدواج برای سکونت یا مسافرت در بندرعباس.

    بندرعباس پتانسیل شهر خلاق غذا دارد/ تولید محتوا در مسابقات فرهنگی برنده شد

دبیری نژاد با اشاره به اینکه کوزه هرمزگان با کوزه های مناطق دیگر متفاوت است و بومی سازی شده یا ترجمه شده است و بخشی از فرهنگ ما را در خود جای داده است، توجه: ما نمی توانیم کپی کنیم یا حذف کنیم. در عوض، می‌توانیم بفهمیم که چه زمانی بخشی به فرهنگ ما اضافه شده یا وارد شده است.

وی با بیان اینکه مهاجرت چه در داخل و چه خارج از استان، بندرعباس را چاق و ضعیف کرده است، اضافه کرد: چون درس های قوی نداشتیم، اما مستعمرات فرهنگی داشتیم که همسایه بودند و بندرعباس چهارراه و محل دید آنها شد. فرهنگ سازی کرده و فرهنگ های بزرگی در بندرعباس از مناطق دور شکل گرفته است و بندرعباس نوعی رنگین کمان فرهنگی است.

رئیس موزه و مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک ادامه داد: گرما یا پذیرش فرهنگی و تعامل فرهنگی در بندرعباس شکل گرفت چرا که زمینه ساز شکل گیری بندرعباس و ضرورت مهاجرت و همراهی بود.

    بندرعباس پتانسیل شهر خلاق غذا دارد/ تولید محتوا در مسابقات فرهنگی برنده شد

وی تصریح کرد: ترسیم و مرزبندی فرهنگ های بندرعباسی امکان پذیر نیست زیرا فرهنگ های بندرعباس به قدری به هم پیوسته و به هم پیوسته بودند که اگر روی فضای بین فرهنگی تمرکز کنیم می توانیم زندگی را درک کنیم. این 400 سال در بندرعباس.

دبیری نژاد با اشاره به اینکه برخی تجربیات را نمی توان در اسناد تاریخی بلکه در تحلیل فرهنگی یافت و نقش مطالعات مردم شناسی در درک این موضوع انکارناپذیر است، خاطرنشان می کند: در بندرعباس در گذشته متن محوری قدرتمندی نداشتیم. در شهرهایی مانند آبادان از گذشته و برتری خود صحبت می کنند و این به تقویت هویت آنها کمک کرده است.

ما اکنون در محیطی زندگی می کنیم که هویت در حال تضعیف است و درون نگری فرهنگی و اجتماعی به تعارض و به حداقل رساندن یکدیگر منجر می شود. و هویت فرهنگی ما می شود.

این کارشناس فرهنگی در حوزه میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: پایتخت بندرعباس میراث ملموس و مادی نیست بلکه میراث ناملموس پایتخت بندرعباس از دین، فرهنگ گرفته تا موسیقی و غذا است.

    بندرعباس پتانسیل شهر خلاق غذا دارد/ تولید محتوا در مسابقات فرهنگی برنده شد

وی با بیان اینکه بندرعباس شهری بی پایان است و با برندسازی همین موضوع می توان به این موضوع پرداخت. این کشور در سراسر کشور مطرح شده است

دبیری نژاد گفت: وقتی فرهنگ را تحلیل می کنیم به این معناست که مجموعه تا به امروز بازنگری شده و من وارد عرصه اقتصاد و سیاست نمی شوم. ما باید حریم خصوصی خود را تعریف کنیم.

وی با اشاره به اینکه دریا در جنوب در همه چیز از گویش تا پوشش که رنگارنگتر از شمال است نقش دارد.

کارشناسان فرهنگی با بیان اینکه بهانه هایی مانند 400 سالگی بندرعباس نیاز است، خاطرنشان کردند: در سیاست گذاری فرهنگی نباید با استرس و چالش مواجه شویم، بلکه برای تولید محتوا به دنبال بهانه باشیم.

    بندرعباس پتانسیل شهر خلاق غذا دارد/ تولید محتوا در مسابقات فرهنگی برنده شد

وی ادامه داد: تولید محتوا امروز در مسابقات فرهنگی برنده است و اگر می خواهیم کیفیت زندگی را ارتقا دهیم باید همه برنامه ها را تولید کنیم و با تولید برنامه های فاخر به سمت ارتقای فرهنگ برویم.

دبیری نژاد با بیان اینکه چرا موسیقی بندرعباس به دلیل تولید و شنیدن آن در خارج از کشور اهمیت دارد، گفت: من به عنوان برند موسیقی هرمزگان در کشور شناخته شده ام.

    بندرعباس پتانسیل شهر خلاق غذا دارد/ تولید محتوا برنده مسابقات فرهنگی است

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.