برای حذف محدودیت های نمایشی از واکسن های تایید شده برای ویدیو / حج


برای حذف محدودیت های نمایشی از واکسن های تایید شده برای ویدیو / حج

در این شماره از بسته خبری فرهنگ و هنر ایسنا، خبر اعلام واکسن تایید شده کووید 19 عربستان برای حج امسال، درگذشت محمدعلی اسلامی ندوشن و سهله نظیرین، خبر پایانی را مرور می کنیم. تئاتر و بسیاری اخبار دیگر.

تدوین: امید ابراهیمی / داستان نویس: آرام طبهکلیSource link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.