آخرین رنگ بندی کرونای شهرهای کشور / فقط دو شهر قرمز


بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در حال حاضر 2 شهر با رنگ قرمز، 48 شهر نارنجی، 323 شهر با رنگ زرد و 75 شهر با رنگ آبی هستند.

بر اساس آخرین به روز رسانی ایسنا، تعداد شهرهای قرمز رنگ کشور از 55 شهر به دو شهر و تعداد شهرهای نارنجی رنگ از 84 به 48 شهر کاهش یافته است.

همچنین تعداد شهرهای دارای وضعیت زرد از 274 شهر به 323 شهر و تعداد شهرهای دارای وضعیت آب از 35 شهر به 75 شهر افزایش یافته است.

بر این اساس در حال حاضر دو شهر در رنگ قرمز، 48 شهر در رنگ نارنجی، 323 شهر در رنگ زرد و 75 شهر در رنگ آبی قرار دارند.

آخرین رنگ بندی کرونای شهرهای کشور / فقط دو شهر قرمز

آخرین رنگ بندی کرونای شهرهای کشور / فقط دو شهر قرمز

آخرین رنگ بندی کرونای شهرهای کشور / فقط دو شهر قرمز

آخرین رنگ بندی کرونای شهرهای کشور / فقط دو شهر قرمز

آخرین رنگ بندی کرونای شهرهای کشور / فقط دو شهر قرمز

انتهای پیام/Source link

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.